Uw logistiek is onze zorg

Transport en logistiek in de gezondheidszorg.
Transport en logistiek: een vraagstuk dat vaak geen prioriteit heeft maar wel een behoorlijke organisatie is met het daarbij behorende budget.

Ook blijft de benodigde managmentinformatie achter en is de organisatie niet goed bestuurbaar. De weg van outsourcing word gekozen, al dan niet in het voordeel van de zorginstelling.

MAG deed jarenlang ervaring op met vervoersstromen in de gezondheidszorg, intern en extern tussen de verschillende zorgcentra.

Wij weten dat het beter kan, efficiënter, zonder overschijding van het budget, met betrouwbare management informatie en als laatste maar vooral niet het onbelangrijkste: er worden beduidend minder fouten gemaakt

Met een quickscan analyseert MAG de logistiek van een zorgcentrum. We maken de directe en indirecte vervoersstromen tussen de aangesloten instellingen en toeleveranciers inzichtelijk.

Harde cijfers tonen aan dat doelgerichte veranderingen al snel resultaat opleveren. Uw voordelen: een logische organisatie van de logistiek plus een aanzienlijk besparing in de kosten. Het meest belangrijk is wel een aanzienlijk verbeterde kwaliteit in de patiëntenzorg. Het leven en welzijn van de patiënt hangt immers maar al te vaak af van enkele cruciale minuten.

Op deze website vertellen we u graag meer over onze werkwijze. We nodigen u van harte uit om verder te lezen. In het menu links vindt u de navigatie.

Wij adviseren u met plezier!

Met vriendelijke groet,


Henk van Ophuizen
Directeur MAG

Print pagina

 

 

 

 
 
© MAG 2008
Logistiek advies | Gezondheidszorg | Kwaliteitsverbetering| Transport | Ziekenhuizen